ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอภาชี

แผนที่แสดงเขตอำเภอภาชี
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอภาชี
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.ไผ่ล้อม หมู่ 3 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 035-317358
2. อบต.หนองน้ำใส หมู่ 4 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 035-317172
3. อบต.ดอนหญ้านาง 36/3 หมู่ 5 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 035-244729
4. อบต.ระโสม หมู่ 3 ต.ระโสม อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 035-243241
5. อบต.โคกม่วง หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 035-317216
6. อบต.พระแก้ว 20/1 หมู่ 5 ต.พระแก้ว อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 035-246018
7. อบต.กระจิว 46/3 หมู่ 6 ต.กระจิว อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 035-312331
8. เทศบาลตำบลภาชี 111 หมู่ 4 ต.ภาชี อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 035-311021