ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะนี้มีรายการ จำนวน 0 รายการ แสดงหน้าละ 60 รายการ

หน้าที่ 1 จาก 0 หน้า
การประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล( VCS )
วัน เวลา เรื่อง
     
*** การถ่ายทอดการประชุมผ่าน Video Streaming