ผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09:12 น.

 อ่าน 4,153

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 9 เรื่อง  ได้แก่
1)การปกป้องสถาบันของชาติ
2)การบริหารราชการแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3)การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักของงบประมาณประชาชน
4)การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ
5)การส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
6)การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน
7)การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล
8)การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
9)การพัฒนาการบริการประชาชน

อ่านสรุปผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด