สถจ.ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลสถานประกอบการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถจ.ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลสถานประกอบการ

ผู้เขียน:  นงลักษณ์ พรมรักษา จาก สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:14 น.

 อ่าน 2,205

                                

             สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลสถานประกอบการ  (โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม)  ระหว่างเดือน  มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๔  ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก ประกอบกับปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจทั้งทางด้านการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตใหม่ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน    
                สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ รูปแบบการจัดตั้ง ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จำนวนคนทำงาน  เป็นต้น    สำนักงานสถิติฯ ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่ง ให้ข้อมูล  ที่ถูกต้องเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่  เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนนำมาใช้วางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศและจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในเวทีการค้าโลก

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

สำนักงานสถิติพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๓๕๓๓-๖๕๘๔-๕

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด