สถจ.ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลผู้สูงอายุเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถจ.ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลผู้สูงอายุ

ผู้เขียน:  นงลักษณ์ พรมรักษา จาก สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:09 น.

 อ่าน 3,342

                                        

       สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ระหว่างเดือน  พฤษภาคม-กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคาดว่าอีกไม่เกิน ๒๐ ปีข้างหน้าผู้สูงอายุในประเทศไทย  จะเพิ่มขึ้นถึง ๑๓ ล้านคน หรือคิดเป็น  ๒๐ % ของประชากรทั้งประเทศ 

             สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรสูงอายุในประเทศไทย   พ.ศ. ๒๕๕๔   เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ  สำนักงานสถิติฯ   ขอความร่วมมือครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่  เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนนำมาใช้วางแผนของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การจัดทำดัชนีชี้วัดด้านผู้สูงอายุ  ที่อยู่อาศัย  สุขภาพ  และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดบริการสาธารณะ  เป็นต้น

 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

  

 

 สำนักงานสถิติพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๓๕๓๓-๖๕๘๔-๕

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ  รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด