จังหวัด ออกตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2554เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด ออกตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2554

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 10:35 น.

 อ่าน 2,082

     สำนักงานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งวันเข้าตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจแนะนำประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน ๕ หน่วยงาน ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554  ตามกำหนดการดังนี้
          08.30 น.                  คณะตรวจแนะนำสร้างเครือข่ายฯ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัด
          09.00-10.30 น.      ประชุมแนะนำโครงการสร้างเครือข่ายตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล
                                           ข่าวสารของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจแนะนำ การสร้างเครือข่ายฯ ณ ห้อง
                                           ประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพะรนครนศรีอยุธยา
          10.30-16.30 น.      ตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามหน่วยงาน จำนวน 5 ศูนย์ ตามลำดับ
                                                            1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                            2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                            3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
                                                            4. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบางนมโค
                                                            5. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน