ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลทั่วไปอำเภอผักไห่

ประวัติความเป็นมา

ตั้งขึ้นครั้งแรกประมาณ พ.ศ.2438 ในรัชกาลที่ 5 ได้อาศัยตึก แขวงอำเภอเสนาใหญ่ ต่อมา พ.ศ.2442 ย้ายมาตั้งที่ตำบลผักไห่ ม.4 ตรงที่บ้านพักนายอำเภอ ขณะ พ.ศ. 2460 จึงไดสร้างตัวอำเภอขึ้นใหม่แทนที่บ้านพักนายอำเภอและได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอผักไห่ มาจนทุกวันนี้

 • คำขวัญอำเภอ

  วัตถุมงคลล้ำค่า วังมัจฉามากมี ของดีทำจากปลา ในนามีข้าว
 • สถานที่ตั้ง

  ม.4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์

  0-3539-2367
 • โทรสาร

  0-3539-1399
 • เนื้อที่/พื้นที่

  189.008 ตร.กม.
 • สภาพภูมิอากาศทั่วไป

  ไม่มีข้อมูล