ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอผักไห่

แผนที่แสดงเขตอำเภอผักไห่
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอผักไห่
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.กุฎี หมู่ 4 ต.กุฎี อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035-397170
2. อบต.ท่าดินแดง หมู่ 2 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035-397050
3. อบต.บ้านแค หมู่ 7 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035-392183
4. อบต.หน้าโคก หมู่ 2 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035-392198
5. อบต.นาคู 16 หมู่ 5 ต.นาคู อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035-255060
6. อบต.ดอนลาน หมู่ 2 ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035-243681
7. อบต.ลาดน้ำเค็ม หมู่ 4 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035-392188
8. อบต.ลาดชิด หมู่ 6 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 035-392813
9. เทศบาลผักไห่ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
10. เทศบาลลาดชะโด ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล