ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลทั่วไปอำเภอเสนา

ประวัติความเป็นมา

อำเภอเสนาเป็นอำเภอเก่าแก่ ในอดีตเป็นชุมชนหนาแน่น ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา มีฐานะเป็นแขวงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งแยกเป็นอำเภอต่างๆ ในปัจจุบันได้แก่ ผักไห่ บางซ้าย ลาดบัวหลวง บางบาล ในอดีตรวมอยู่ในเขตปกครองวงเสนา อำเภอเสนาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ.2438

 • คำขวัญอำเภอ

  เสนาตระกร้าสาน หลวงพ่อปานคู่เมือง เรืองรองเจียรไน ใฝ่ใจแผ่นดินธรรม
 • สถานที่ตั้ง

  ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์

  0-3520-1501
 • โทรสาร

  0-3520-1501
 • เนื้อที่/พื้นที่

  205.568 ตร.กม.
 • สภาพภูมิอากาศทั่วไป

  ค่อนข้างอบอุ่น ไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด