ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอเสนา

แผนที่แสดงเขตอำเภอเสนา
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอเสนา
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.บางนมโค หมู่ 6 ต.บางนมโค อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-289391
2. อบต.สามกอ 89 หมู่ 2 ต.สามกอ อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-217307
3. อบต.ดอนทอง 22 หมู่ 2 ต.ดอนทอง อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-255053
4. อบต.สามตุ่ม หมู่ 4 ต.สามตุ่ม อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-255051
5. อบต.ชายนา หมู่ 1 ต.ชายนา อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-255054
6. อบต.บ้านโพธิ์ หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-396049
7. อบต.บ้านแพน หมู่ 5 ต.บ้านแพน อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-288410
8. อบต.บ้านหลวง หมู่ 2 ต.บ้านหลวง อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-289847
9. อบต.รางจรเข้ หมู่ 2 ต.รางจรเข้ อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-720106
10. อบต.ลาดงา หมู่ 3 ต.รางจรเข้ อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-720332
11. อบต.มารวิชัย หมู่ 4 ต.มารวิชัย อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-255055
12. เทศบาลตำบลหัวเวียง 59 หมู่ 9 ต.หัวเวียง อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-288111
13. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด 99 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-201107
14. เทศบาลตำบลเมืองเสนา ต.เสนา อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 035-201571