ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลทั่วไปอำเภอท่าเรือ

ประวัติความเป็นมา

อำเภอท่าเรือเดิมเรียกว่า นครน้อย ต่อมาประมาณปี 2459 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอท่าเรือ ใช้เป็นสถานที่จอดพักขบวนเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ ในอดีต ในสมัยรัชกาลที่5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมา สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้ทรงสร้างทางรถไฟเล็กขึ้นใช้เป็นเส้นทาง รับ-ส่ง คนโดยสาร ไปนมัสการพระพุทธบาท ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันนี้ คือ ถนนสายท่าเรือ-พระพุทธบาท

 • คำขวัญอำเภอ

  ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต แดนตะโกดัดงาม เย็นสายน้ำนามป่าสัก วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก
 • สถานที่ตั้ง

  ม.1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์

  0-3534-1001
 • โทรสาร

  0-3534-1001
 • เนื้อที่/พื้นที่

  120.62 ตร.กม.
 • สภาพภูมิอากาศทั่วไป

  โดยทั่วไปค่อนข้างร้อนเช่นเดียวกับอำเภออื่นๆ ในจังหวัดภาคกลางมีลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกชุดระกว่างเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม ของทุกป