ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอท่าเรือ

แผนที่แสดงเขตอำเภอท่าเรือ
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าเรือ
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.ท่าเจ้าสนุก 64 หมู่ 5 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-342505
2. อบต.ปากท่า 65/3 หมู่ 4 ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-715408
3. อบต.หนองขนาก หมู่ 2 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-255030
4. อบต.ท่าหลวง 14/24 หมู่ 3 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-225010
5. อบต.ศาลาลอย 55 หมู่ 10 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-343181
6. อบต.จำปา 66/3 หมู่ 2 ต.จำปา อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-341689
7. อบต.วังแดง หมู่ 8 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-342098
8. อบต.บ้านร่อม หมู่ 2 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-342099
9. อบต.โพธิ์เอน หมู่ 3 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-715460
10. เทศบาลตำบลท่าเรือ 900 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-341042
11. เทศบาลตำบลท่าหลวง 104 หมู่ 7 ต.จำปา อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 035-341769