ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลทั่วไปอำเภออุทัย

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตกาล พ.ศ.2309 พระเจ้าตากสินได้สู้รบกับพม่าและได้ชัยชนะ ณ ที่ตรงนี้ ตอนเวลาใกล้รุ่ง จึงชื่อว่าอุทัย หมายความว่าแสงอาทิตย์ซึ่งต่อมาได้แบ่งการปกครองออกเป็นแขวงต่างๆ จน พ.ศ.2450 เปลี่ยนจากแขวงอุทัยเป็นอำเภออุทัยใหญ่ จนใจ พ.ศ.2458 เปลี่ยนเป็นอำเภออุทัยถึงปัจจุบัน

 • คำขวัญอำเภอ

  หลวงปู่ดู่คู่บ้าน อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสิน ทั่วถิ่นคนใจธรรมมะ โรจนะแหล่งอุตสาหกรรม
 • สถานที่ตั้ง

  1 ม.1 ต.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์

  0-3535-6069
 • โทรสาร

  0-3535-6069
 • เนื้อที่/พื้นที่

  186.80 ตร.กม.
 • สภาพภูมิอากาศทั่วไป

  ร้อนชื้น