ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภออุทัย

แผนที่แสดงเขตอำเภออุทัย
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภออุทัย
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.คานหาม หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-226809
2. อบต.ธนู 25 หมู่ 3 ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-212915
3. อบต.ข้าวเม่า หมู่ 5 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-345580
4. อบต.โพสาวหาญ หมู่ 3 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-255134
5. อบต.หนองไม้ซุง 27 หมู่ 7 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-731470
6. อบต.สามบัณฑิต 99 หมู่ 10 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-245966
7. อบต.หนองน้ำส้ม หมู่ 1 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-245081
8. อบต.เสนา หมู่ 4 ต.เสนา อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-242916
9. อบต.บ้านหีบ หมู่ 1 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-736842
10. อบต.บ้านช้าง หมู่ 4 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-711557
11. อบต.อุทัย หมู่ 5 ต.อุทัย อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-711076
12. เทศบาลตำบลอุทัย หมู่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 035-711557