ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลทั่วไปอำเภอวังน้อย

ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2450

 • คำขวัญอำเภอ

  เมืองข้าวงาม นามวังน้อย ร้อยพันศิลป์ ดินแดนสงฆ์
 • สถานที่ตั้ง

  ม.5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์

  0-3527-1001
 • โทรสาร

  0-3521-5359
 • เนื้อที่/พื้นที่

  224 ตร.กม.
 • สภาพภูมิอากาศทั่วไป

  ร้อน