ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอวังน้อย

แผนที่แสดงเขตอำเภอวังน้อย
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอวังน้อย
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.ลำไทร 207 หมู่ 4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-214954
2. อบต.พยอม 999 หมู่ 5 ต.พะยอม อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-361860
3. อบต.สนับทึบ 139 หมู่ 7 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-723382
4. อบต.ชะแมบ หมู่ 2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-272039
5. อบต.ข้าวงาม หมู่ 2 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-244215
6. อบต.บ่อตาโล่ 187/3 หมู่ 9 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-255012
7. อบต.วังจุฬา 333 หมู่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-255121
8. อบต.วังน้อย 59 หมู่ 3 ต.วังน้อย อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-272520
9. อบต.หันตะเภา 103 หมู่ 3 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-255018
10. เทศบาลตำบลลำตาเสา 236 หมู่ 6 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 035-275797