ด่วน!!!!เปิดให้จองแล้ววันนี้"โครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (โรจนะ)"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด่วน!!!!เปิดให้จองแล้ววันนี้"โครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (โรจนะ)"

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 11:26 น.

 อ่าน 53,241

การเคหะแห่งชาติ กำหนดเปิดจองสิทธิและทำสัญญาโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา(โรจนะ)  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  โครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (โรจนะ) มีก่อสร้างเป็นแบบบ้านแฝด ๒ ชั้น พร้อมที่ดิน ๒๑ ตร.ว./หน่วย ราคาขาย ๕๓๐,๐๐๐ บาท วางเงินจอง ๔,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือยื่นเอกสารสินเชื่อกับ ธอส. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ(ประมาณปลายปี ๒๕๕๗)
เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญา ได้แก่ ๑) สำเนาบัตรประชาชน  ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ๓) เงินจอง ๔,๐๐๐ บาท (กรณีแปลงมาตรฐาน ๒๑ ตร.ว.) หรือ ๗,๐๐๐บาท (กรณีแปลงมุม, ติดถนนหลัก,หน้าสวน)
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๑) สำนักงานเคหะชุมชนอยุธยา โทร.๐-๓๕๗๔-๓๒๐๖/๐-๓๕๗๔-๓๑๙๐  ๒) ศูนย์ขายในโครงการฯ โทร.๐๘-๓๗๕๒-๐๔๒๘


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด