จังหวัดนำนักเรียนทัศนศึกษาโครงการ"ภูมิใจในอยุธยา" ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๙ ก.ย. ๕๕เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดนำนักเรียนทัศนศึกษาโครงการ"ภูมิใจในอยุธยา" ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๙ ก.ย. ๕๕

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 10:12 น.

 อ่าน 3,557

นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการภูมิใจในอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(หลังเก่า) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยาย ๒๕๕๕  โดยให้โอวาทแก่นักเรียนที่ศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - มัธยมศึกษาตอนต้น ให้ขยันศึกษาใฝ่หาความรู้ ภูมิใจในแหล่งที่อยู่ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การปกป้องรักษาผืนแผ่นดินของบรรพบุรุษ ตลอดจนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  การพัฒนาบ้านเมือง วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  เพื่อสร้าง "ความภูมิใจในอยุธยา" มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จาก ๑๖ อำเภอ ทั้งสิ้น ๕,๖๐๐ คน จัดรถบัสนำเที่ยวทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ปล่อยขบวนรถบัสเพื่อนำนักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานที่สำคัญภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดังนี้
๑.ทุ่งมะขามหย่อง
๒.อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
๓.อุทยานประวัติศาสตร์
๔.วัดมงคลบพิตร
๕.สวนน้ำหมู่บ้านกรุงศรีริเวอร์

ทั้งนี้นักเรียนอยู่ในการควบคุมดูแลของคุณครูประจำโรงเรียน  และมีการทำประกันชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคน     


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด