เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:10 น.

 อ่าน 2,566

ด้วยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2556 รับสมัครจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3. ระดับปริญญาตรี

4.ระดับปริญญาโท

กำหนดการดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2556 ดังนี้

- รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค 2556

- ชำระค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ 8-31 พ.ค 2556

- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 10 ก.ค.2556

- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) วันที่ 28 ก.ค.2556 และ 25 ส.ค. 2556 ทุกศูนย์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ 9 ต.ค. 2556

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด