ชุมชนบ้านเทโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยาฯ เปลี่ยนโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ เป็นหมู่บ้านดอกโสนบาน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุมชนบ้านเทโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยาฯ เปลี่ยนโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ เป็นหมู่บ้านดอกโสนบาน

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 09:35 น.

 อ่าน 4,124

                     ชุมชนบ้านเทโพ  ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  เปลี่ยนโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ  เป็นหมู่บ้านดอกโสนบาน  ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  หลังมีการทำเวทีประชาคมร่วมกันแล้วพบว่าจะเกิดประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่ สุด
                    วันนี้(9/2/53)  เวลา  14.00 น.   นายณัฐพล  รื่นถวิล  อายุ  48  ปี  ประธานชุมชนบ้านเทโพ   หมู่ 5 ต.สามเรือน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา   กล่าวว่า  ในปีนี้ชุมชนบ้านเทโพ  ได้เสนอโครงการหมู่บ้านดอกโสนบาน  แทนโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ  เข้าสู่สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  ในการของบประมาณ   เนื่องจากมีการทำประชาคมร่วมกันแล้วเห็นว่า  ในชุมชนบ้านเทโพ   มีต้นทุนแหล่งท่องเที่ยว  คือ  เป็นแหล่งเพาะปลูกต้นโสน  กลุ่มใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดฯ  และที่ผ่านมาไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร  เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  ให้ชุมชนเสนอโครงการเข้าขอรับงบประมาณสนับสนุนในปีนี้  จึงได้ตกลงที่จะทำโครงการดังกล่าว โดยขอรับงบประมาณสนับสนุน  150,000  บาท  ในการปรับปรุงพื้นที่แหล่งเพาะปลูกต้นโสน 10 ไร่ ตลอดริมฝั่งคลองโพธิ์   ระยะทางประมาณ  5  กม.  ในชุมชนบ้านเทโพธิ์  เพราะเห็นว่าคนในชุมชนจะได้ประโยชน์มากที่สุด   และหากได้รับงบประมาณมาดำเนินการ  เดือนกันยายน  นี้  ก็จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ                                ด้านนายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เปิดเผยว่า  ในปีที่ผ่านมามีชุมชนของจังหวัดฯ  ทั้งหมด  1,720  ชุมชน  เสนอโครงการขอรับงบประมาณ  1,692  โครงการ  รวมเป็นเงิน  270,950,000  บาท   แต่มีชุมชนที่กรอกข้อมูลเข้าระบบเสนอขออนุมัติ เพียง 1,369  ชุมชน  และได้รับอนุมัติเพียง  52  ชุมชน  55  โครงการ  รวมเป็นเงิน  14,760,000  บาท    โดยในปีนี้ยังมีชุมชนที่จะต้องทำเวทีประชาคม  1,668   ชุมชน  เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน  333,240,000  บาท

 


 

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://ndc.prd.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=449&directory=2017&contents=255536


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด