การฝึกดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อ เตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อ เตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:30 น.

 อ่าน 2,158

วันนี้ (19 ส.ค.57) พ.อ.รณวุธ  เรืองสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการฝึกดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2557 โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด