การประชุม คณะทำงานดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุม คณะทำงานดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:26 น.

 อ่าน 3,054

วันนี้ (27 ต.ค.57) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การอนุญาตให้ใช้ที่พัสดุเพื่อดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดยกรมธนารักษ์)
2. การออกแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดโครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ และงบประมาณค่าขนย้ายขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง)
3. แผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการขนย้ายขยะมูลฝอยในพื้นที่เดิม (ต.บ้านป้อม) จำนวน 160,000 ตัน (โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง)
4. แผนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน (โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง)
5. ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะทำงานดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โดยฝ่ายเลขานุการฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด