ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:34 น.

 อ่าน 1,503

วันนี้ (22 ม.ค.58) เวลา 14.00 น.  นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ประธาน) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเพื่อพิจารณา
1.การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
2.การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
-การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงหมู่บ้านนานาชาติ (หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านฮอลันดา) และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ
-การท่องเที่ยวกลางคืน (Night Tour) ทางบก/ทางน้ำ
-การท่องเที่ยวธรรมะ (ไหว้พระ 9 วัด) ทางบก/ทางน้ำ
-การท่องเที่ยวชุมชน (Home Stay/Bed and Breakfast (BB))
-เส้นทางจักรยาน (Bike Lane)
3.การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงท่าเรือและการจัดระเบียบร้านค้า
4.ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
-มัคคุเทศก์
-การอบรมเจ้าบ้านน้อย
5.มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยว
6.การส่งเสริมประชาสันพันธ์การท่องเที่ยว
-การสร้าง Content เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
-การใช้ QR Code ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
7.กิจกรรมเร่งด่วนสำหรับเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 10 ก.พ.58


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด