โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23:45 น.

 อ่าน 5,894

วันนี้(19มี.ค.58) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา ที่โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีผู้แทนสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 267 แห่ง เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งเดินหน้า สร้างความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดทั้งปี และถือเป็นสถานประกอบกิจการโรงงาน นำร่องชุดแรกของจังหวัด ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งในอนาคตกำหนดเชิญชวน ให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 2,000 แห่งในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน
นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงาน ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปอาชา) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ)และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน มีใจความว่า “ การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน “ทั้งนี้กระทรวงแรงงานประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา
อย่างไรก็ตามในกิจกรรมนี้ มุ่งหวังให้สถานประกอบกิจการ ทราบถึง หลักเกณฑ์ เทคนิควิธีการดำเนินงานให้สถานประกอบกิจการปลอดจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ และมีความตระหนัก ในเรื่องความปลอดภัยสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในการป้องกันการประสบอันตราย จากการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจน เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นกลไกสำคัญ ในการลดการประสบอันตรายจากการทำงานเพื่อผู้ใช้แรงงานทุกคน

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด