การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17:09 น.

 อ่าน 2,661

วันนี้ (30 เม.ย.58) เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระก่อนการประชุม  ได้มอบรางวัล ดังนี้

1)มอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดีของกระทรวงมหาดไทย และพลเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายเทวัญ ธัญญพันธ์

2)มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ปราชญ์เกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558 ดังนี้
  -สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทดีเด่น  คือ นางสายพิณ วงษ์ศิริ  ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา
  -สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประเภทดีเด่น  คือ นายมานิตย์ แย้มประยูร  ต.ชายนา อ.พระนครศรีอยุธยา
  -สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประเภทดีเด่น  คือ  นายบัญชา พวงสวัสดิ์  ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง
  -สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประเภทชมเชย  คือ  นายสอาด สุขสุแดน  ต.ไม้ตรา อ.บางไทร
-ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบใบประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONE  คือ  โรงเรียนบางปะหัน

 สามารถอ่านต่อรายละเอียดการประชุม ครบถ้วนพร้อมรายละเอียดในระบบประชุมกรมการจังหวัดโปร่งใส ไร้กระดาษ ที่นี่ คลิก

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด