รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:37 น.

 อ่าน 11,581

                 ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศ.ป.) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี (ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในปีงบประมาณที่มีการแต่งตั้งด้วย) (3) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้                  

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.admincourt.go.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 18 กันยายน 2558 โดยส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องรับสมัคร ชั้น 5 สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง เลขที่ 120 หมุ่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 18 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด