พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช)

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:34 น.

 อ่าน 1,902

วันนี้ (23 ตค.58) เวลา 08:00 น.  นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช)  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายอำเภอ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายกสมาคม  ประธานชมรม  นายกสโมสร และประธานมูลนิธิ  ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      วันปิยมหาราช ประจำปี 2558 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 โดยมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วน นักเรียน-นิสิตนักศึกษา พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าoที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา
 
   ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการสร้างสีสันด้วยการจัดการประกวดพวงมาลา ของหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งในประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยได้ผู้ที่ชนะการประกวดในประเภทสวยงาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) ส่วนผู้ชนะการประกวดในประเภทความคิดสร้างสรรค์ ตกเป็นของ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คว้าถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปครอง
 
    วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพและเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


ข่าว และ ภาพ  : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด