จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เครื่องทองอยุธยา มรดกของโลก มรดกของแผ่นดิน"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เครื่องทองอยุธยา มรดกของโลก มรดกของแผ่นดิน"

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:09 น.

 อ่าน 1,387

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เครื่องทองอยุธยา มรดกของโลก มรดกของแผ่นดิน” ณ อาคารจัดแสดง ๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการดังนี้ 
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
๒. เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความรักความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ
๓. เพื่อธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการศึกษาทางประวัติศาสตร์

เนื้อหาการจัดแสดง : ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วนหลัก ดังนี้
๑. ประเพณีความเชื่อในการสร้างกรุ และการอุทิศถวายสิ่งของลงภายในกรุ
๒. การค้นพบเครื่องทองภายในกรุวัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงเวลาระหว่างปลายพุทธทศวรรษที่ ๒๔๘๐ ถึงต้นพุทธทศวรรษที่ ๒๕๐๐ โดยเฉพาะวัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ
๓. เครื่องทองที่พบภายในกรุวัดต่างๆ เช่น วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดสุวรรณเจดีย์ วัดพระราม และวัดพุทไธศวรรย์

โบราณวัตถุชิ้นเด่นในนิทรรศการ นิทรรศการครั้งนี้เป็นการนำโบราณวัตถุที่เคยค้นพบภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ได้ถูกนำไปจัดแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายสิบปี กลับมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสหรือไม่เคยเห็นโบราณวัตถุดังกล่าวได้ชื่นชมและศึกษา ประกอบด้วยโบราณวัตถุจากวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดสุวรรณเจดีย์ วัดพระราม และวัดพุทไธศวรรย์ จำนวน ๒๐๐ กว่าชิ้น โดยมีชิ้นเด่นดังต่อไปนี้
๑. สิงโตทองคำ จากวัดมหาธาตุ
๒. เศียรนาคทองคำ จากวัดมหาธาตุ
๓. ทับทรวงทองคำ จากวัดราชบูรณะ
๔. ทองพระกรทองคำ (กำไลข้อมือ) จากวัดราชบูรณะ
๕. พาหุรัดทองคำ (กำไลต้นแขน) จากวัดราชบูรณะ
๖. เทวดาทรงพระขรรค์ทองคำ จากวัดราชบูรณะ
๗. พระพุทธรูปทองคำดุนนูน จากวัดราชบูรณะ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด