ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (KM) ครั้งที่ 2/2553เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (KM) ครั้งที่ 2/2553

ผู้เขียน:   จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 12:20 น.

 อ่าน 1,560

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมด้วย นายทวี นิริสศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (CKO) และคณะกรรมการการจัดการความรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้จังหวัด (KM) ครั้งที่ 2/2553 ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 3 องค์ความรู้ ได้แก่

           1. การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน
                 2. การจัดการขยะในชุมชน
                 3. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ตลอดจนตัดสินรางวัลหน่วยงานที่ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ และมีผลงานดีเด่น และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด