การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังวหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังวหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09:49 น.

 อ่าน 3,397

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ - วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด