ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:47 น.