ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวาระครบ 2 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:32 น.