ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งาน "มหัศจรรย์สินค้าภาคกลางและภาคตะวันออก" ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:35 น.