ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดงาน ถือศีลกินเจโต๊ะเจช้าง จัดโรงทานแจกอาหารเจฟรีในเทศกาลถือศีลกินผักเดือน 9 ที่วัดวงษ์ฆ้อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23:08 น.