ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 58 เวลา 11.00 น.
เผยแพร่โดย  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:06 น.