ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:54 น.