ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้การต้อนรับนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและคณะ ณ วัดธรรมาราม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 21:38 น.  แก้ไขล่าสุดเมื่อ  วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:46 น.