ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเจริญพระพทธมนต์ทุกวันธรรมสวนะ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดโพธิผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 23:30 น.