ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารอาสาสมัครที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:19 น.