ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:59 น.