ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:44 น.  แก้ไขล่าสุดเมื่อ  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:02 น.