ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:28 น.