ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เผยแพร่โดย   จาก ผู้ดูแลระบบ   วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:28 น.