ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
เผยแพร่โดย   จาก ผู้ดูแลระบบ   วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13:12 น.