ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา ปี 2559" ณ บริเวณ ชั้น 2 หน้า Food Park อยุธยาซิตี้พาร์ค
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15:34 น.