ที่ อย๐๐๑๖.๕/ว๘๐๘ เรืองแจ้งประกาศ กคพ.เรื่องกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ อย๐๐๑๖.๕/ว๘๐๘ เรืองแจ้งประกาศ กคพ.เรื่องกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ

ผู้เขียน:  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-336554ต่อ132 จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:45 น.

 อ่าน 2,539

ที่ อย๐๐๑๖.๕/ว๘๐๘ เรื่องแจ้งประกาศ กคพ.เรื่องกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ (จำนวน ๑๕ หน้า)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด