สรุปความก้าวหน้าของแผนงาน GMS เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปความก้าวหน้าของแผนงาน GMS

ผู้เขียน:   จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 16:51 น.

 อ่าน 2,600

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้จัดทำสรุปความก้าวหน้าของแผนงาน GMS  ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินงานที่สำคัญในช่วง 3 เดือน,

(มกราคม - มีนาคม 2554) กำหนดการในระยะต่อไปซึ่งเป็นกำหนดการสำคัญในปี 2554

และข้อมูลที่สำคัญจำเป็นต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่างหน่วยงาน 9 สาขา

ของ GMS จังหวัดแนวชายแดน และจังหวัดตามแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ : 

http://www.nesdb.go.th/Portals/0/home/interest/11/data_1119110411.zip

และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสรุปข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : http://www.nesdb.go.th/

 


 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด