สรุปข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้เขียน:  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-336554ต่อ132 จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:10 น.

 อ่าน 2,603

อย ๐๐๑๗.๓/ว๔๓๔๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด