โรงงานอุตสาหกรรมที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงานสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการออมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงานสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการออม

ผู้เขียน:  ธัญธิตา กิจสมดี จาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14:49 น.

 อ่าน 1,894

นางเพลินตา ชินประหัษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การออมทรัพย์ โดยการจัดนิทรรศการและตอบถามปัญหาสหกรณ์ ณ โรงงาน เอ็ม.พี.ที. จำกัด สาขาย่อยโรจนะ เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ตอบปัญหาสหกรณ์ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับกระปุกออมสินกระต่ายไปครอบครอง

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด