การติดตามผลความก้าวหน้าโครงการงบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๕๔เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การติดตามผลความก้าวหน้าโครงการงบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๕๔

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:14 น.

 อ่าน 1,939

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า และผลการเบิกจ่ายเงิน  ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสะดวกในการติดตามผล  ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นต่างๆต่อการดำเนินงานของส่วนราชการได้  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

นางปรียา  ปาลิโพธิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด  จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเสริมทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และยังส่งเสริมให้บุคลากรของจังหวัดได้มีความรักใคร่ ใกล้ชิด สนิทสนมกันในการฝึกอบรม โดยจัดเกมส์ต่างๆสลับการเรียนการสอน เพื่อผ่อนคลายอีกด้วย ซึ่งปีนี้จัดไปแล้ว ๔ หลักสูตร  คงเหลืออีก ๒ หลักสูตรจะอบรม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หลักสูตร การใช้งานระบบติดตามผลแผนพัฒนาจังหวัด

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัด

อ่านต่อ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด